Sažeci

Ovdje možete prijaviti svoj sažetak. Svi sažeci radova prikazanih na 7. Kongresu Hrvatskog rinološkog društva će biti objavljeni u suplementu časopisa “Medica Jadertina” indeksiranome u Scopusu.

Sažetak može biti na hrvatskom ili engleskom jeziku, mora sadržavati naslov, puna imena i prezimena svih autora, autora za dopisivanje i njegovu email adresu, akademske titule te specijalnosti, kao i službeni naziv ustanove u kojima rade. Sažetak može imati do 300 riječi i mora biti strukturiran. Svaki autor mora poslati i potpisano priznanje autorstva ili to može učiniti u ime svih autora Autor za dopisivanje.

Prijava sažetaka

  • Ovdje možete prijaviti svoj sažetak po ranije navedenim uputama

Subscribe Newsletter

[mc4wp_form id="4846"]

Organizacija Kongresa

Za sve prijave za sudjelovanje na 7. HRVATSKOM RINOLOŠKOM KONGRESU s međunarodnim sudjelovanjem, te za pitanje smještaja i kotizacije molim obratiti se Tehničkom organizatoru kongresa

FILIDA TRAVEL
Dore Pfanove 7, Zagreb
ana@filidatravel.hr
Tel: +385 1 4616 514
Fax: +385 1 4616 521
www.filidatravel.hr

Hurry Up!

Limited tickets available

Last time our tickets sold fast so don’t miss.

@2021 Hrvatsko rinološko društvo. Sva prava zadržana.