Odbori

Predsjednik:
Gorazd Poje

Dopredsjednici:
Marko Velimir Grgić
Martin Jurlina

Tajnik:
Tomislav Baudoin

Lana Kovač Bilić, predsjednik
Mario Bilić
Katarina Vuković Đurić
Neven Skitarelić
Ika Gugić Radojković
Borna Miličić
Sunčica Divald Kružić

Baudoin Tomislav
Bedeković Vladimir
Bilić Mario
Biloš Jerko
Birtić Darija
Bišof Vesna
Boščić Drago
Braut Tamara
Cikojević Draško
Čolović Zaviša
Đanić Davorin
Geber Goran
Gjurić Mislav
Grdinić Boris
Grgić Marko Velimir
Herceg Tonko
Hutinec Zdenka
Ivkić Mirko
Jakovčević Antonia
Jankowski Roger
Jednačak Hrvoje
Jurlina Martin
Kalogjera Livije
Klapan Ivica
Knežević Josip
Kontić Mirko
Kovač Bilić Lana
Lajtman Zoran
Lampalo Marina
Lanišnik Boštjan
Lukšić Ivica
Maleš Josip
Manestar Dubravko
Mihalj Hrvoje
Mladina Ranko
Mrak Goran
Ozretić David
Pajić Matić Ivana
Paladino Josip
Passali Giulio Cesare
Patron Vincent
Pavliša Goran
Peterković Vjerislav
Poje Gorazd
Poljak Nikola Kolja
Popović Grle Sanja
Prgomet Drago
Prstačić Ratko
Rakušić Zoran
Roje Željka
Roglić Aleksandra
Skitarelić Neven
Sušić Mato
Šimunjak Boris
Tomljenović Dejan
Vagić Davor
Varini Alessandro
Včeva Andrijana
Verillaud Benjamin
Vukić Dugac Andrea
Zubčić Željko
Zvrko Elvir

Ranko Mladina, honorary CIRAS director

Katarina Đurić Vuković

Subscribe Newsletter

[mc4wp_form id="4846"]

Organizacija Kongresa

Za sve prijave za sudjelovanje na 7. HRVATSKOM RINOLOŠKOM KONGRESU s međunarodnim sudjelovanjem, te za pitanje smještaja i kotizacije molim obratiti se Tehničkom organizatoru kongresa

FILIDA TRAVEL
Dore Pfanove 7, Zagreb
ana@filidatravel.hr
Tel: +385 1 4616 514
Fax: +385 1 4616 521
www.filidatravel.hr

Hurry Up!

Limited tickets available

Last time our tickets sold fast so don’t miss.

@2021 Hrvatsko rinološko društvo. Sva prava zadržana.